Zastosowanie terapeutyczne promieniowania RTG we współczesnej radioterapii – Dr. Urbańczyk

 In Webinar

Dr Hubert Urbańczyk przedstawi grupy pacjentów, którzy mogą być dobrymi kandydatami do RT ortowoltowej, która może mieć równe lub lepsze efekty w porównaniu do RT megawoltowej:

• Aktualne kliniczne zastosowanie RT ortowoltowej w chorobach nowotworowych (m.in. przerzutowe zmiany kostne, raki skóry, mięsak Kaposiego, profilaktyka ginekomastii – przed terapią hormonalną w raku prostaty i chłoniakach skóry)

• Obecne kliniczne zastosowanie RT ortowoltowej w chorobach nienowotworowych (w tym bliznowacenie keloidowe, łuszczyca i inne schorzenia dermatologiczne, choroba Peyroniego – stwardnienie ciał jamistych prącia, naczyniaki krwionośne i „bolesne łagodne choroby szkieletowe”)

• Medyczne i ekonomiczne uzasadnienie ponownego wprowadzenia radioterapii ortowoltowej w polskich klinikach.

Please fill out your details below to download our brochures. Your only need to do once to unlock access.
Send