Zastosowanie terapeutyczne promieniowania RTG we współczesnej radioterapii – Dr. Dominika Oborska

 In Webinar

Dr Dominika Oborska-Kumaszyńska, zakres prezentacji (prezentacja przygotowana przez zespól fizyków medycznych z Cancer Center London):

• LET (zalety zasilania LET środki energii kV w porównaniu z promieniowaniem fotonowym wysokiej energii)

• Testy akceptacyjne, testy krytyczne, uruchomienie i rutynowa kontrola jakości

• Zastosowanie kliniczne (aspekty systemu technicznego w leczeniu)

Please fill out your details below to download our brochures. Your only need to do once to unlock access.
Send